Network

Natasha Fatah, CBC News Network
Lauren Shehadi MLB Network sportscaster...OMG!!!